#author("2022-03-21T16:05:13+09:00","","")
Biệt thự Hòn Thơm nằm ở tổ hợp khu vui chơi giải trí Hòn Thơm do Sun Group và KTS lừng danh Bill Bensley mang lại. Được bao quanh bởi thiên nhiên kỳ vỹ và nét kiến trúc có 1-0-2. Không chỉ “mang nét ấn tượng vượt thời gian”, biệt thự biển Hòn Thơm còn rất đáng là điểm dừng chân tuyệt vời để cảm nhận hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp nhất.Đây được coi là minh chứng cho sự sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của tập đoàn Sun Group giúp cơ hội đầu tư đầu tư an toàn và trong tương lai có thể đêm đến lợi nhuận vượt trội cho quý anh chị đầu tư. https://dautusungroup.net/du-an/biet-thu-hon-thom/
#author("2022-09-03T21:08:20+09:00","","")

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS